• 19 USD/m2
    9 Đoàn Văn Bơ, Phường 12, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam
  • 24 USD/m2
    11 Đoàn Văn Bơ, Phường 12, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam
  • 22 USD
    16 Nguyễn Trường Tộ, Phường 12, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam
1  2  3  4  5
0/5 - 0 Bình chọn

info@vanphongchothue.vn
0979771188